Contact Us

Company:HuaZhen Biosciences

Address:Zuo Village, Conghua, Guangzhou, China 

Zipcode:510920

Phone: 8620-87920239 

Email:info@huazhengd.com


HuaZhen Biosciences

Address: Conghua, Guangzhou, China   Tel: 8620-87920239

 email:info@huazhengd.com